Dự Án

ĐÈN TÀU CÁ

Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa

Mục đích sử dụng: Chiếu sáng để đánh bắt cá xa bờ

Loại đèn lắp đặt: LEDY 27S COB                   Số lượng: 40 cái

 

Trước khi lắp đèn LEDY 27S COB                                                  Sau khi lắp đèn LEDY 27S COB

ĐÈN TÀU CÁ

Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa

Mục đích sử dụngChiếu sáng để đánh bắt cá xa bờ

Loại đèn lắp đặt: LEDY 27S COB                   Số lượng: 50 cái

       

     Trước khi lắp đèn LEDY 27S COB                                                  Sau khi lắp đèn LEDY 27S COB                                  

 

ĐÈN TÀU CÁ

Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa

Mục đích sử dụng: Chiếu sáng để đánh bắt cá xa bờ

Loại đèn lắp đặt: LEDY 27S COB                   Số lượng: 100 cái

 

             

           Sau khi lắp đèn LEDY 27S COB                                                    Trước khi lắp đèn LEDY 27S COB

ĐÈN ĐƯỜNG

Địa chỉ: đường 12, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Mục đích sử dụng: Chiếu sáng sân, đường

Loại đèn lắp đặt: LEDY 48                  Số lượng: 1 cái

     

 

Trước khi lắp đèn LEDY 48

 

 

Sau khi lắp đèn LEDY 48