Dự Án

TÀU CÁ VŨNG TÀU

Địa chỉ: thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục đích sử dụng: Đánh bắt cá xa bờ

Loại đèn lắp đặt: LEDY 48                  Số lượng: 16 cái

      

 

Trước khi lắp đèn LEDY 48

 

 

Sau khi lắp đèn LEDY 48

 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: KCN Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích chiếu sáng: 1.800 m2

Loại đèn lắp đặt: LEDY 48A.                  Số lượng: 6 cái

    

 

Trước khi lắp đèn LEDY 48A

 

Sau khi lắp đèn LEDY 48A