Liên hệ

Văn Phòng:
Tầng 6&7, tòa nhà Mê Linh Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé,

 Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Website : www.aptcorp.com.vn
Email     : ledy@aptcorp.com.vn

Nhà máy:

Số 15 đường 62, phường Thảo Điền,
quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Tel  : 028-3744-6081
Fax : 028-3744-6082