sản phẩm PIN MẶT TRỜI INVERTER HÒA LƯỚI

zoomable


MT series biến tần lý tưởng cho các dự án phân phối kích thước trung bình và nhỏ, đặc biệt là cho các mái thương mại quy mô lớn và các nhà máy nông nghiệp. Phạm vi này có cấu trúc liên kết tiên tiến và công nghệ điều khiển tiên tiến để đạt hiệu suất tối đa 98,8%, nhằm tối đa hóa lợi nhuận dài hạn và khả năng sinh lời cho chủ sở hữu hệ thống