sản phẩm PIN MẶT TRỜI PIN MẶT TRỜI MÀNG MỎNG

zoomable

Đặc tính sản phẩm  

  • Hiệu suất cao  13.60%
  • Độ bền cao chống nước tốt 
  • Sử dụng được trong môi trường nước mặn