sản phẩm PIN MẶT TRỜI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới bao gồm các mô-đun pin mặt trời, bộ nghịch lưu hòa lưới, bo mạch chuyển đổi nguồn điện. Các mô-đun pin mặt trời chuyển đổi năng lượng mặt trời thành nguồn DC qua bộ nghịch lưu hòa lưới biến đổi dòng điện điện DC thành dòng điện AC sóng sin có tần số và pha bằng với điện áp lưới. Tải tiêu thụ cùng lúc điện mặt trời và điện lưới. Khi nguồn điện mặt trời không đủ sẽ sử dụng thêm nguồn điện lưới còn khi nguồn điện mặt trời dồi dào (non tải) năng lượng điện sẽ được bán lại cho lưới điện quốc gia