Lắp đặt hệ thống đèn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Anh - Đô Thành

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Ứng Dụng 09/04/2021
Lắp đặt hệ thống đèn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Anh - Đô Thành

Lắp đặt hệ thống đèn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trần Anh – Đô Thành 

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Ứng dụng, viết tắt là APT là công ty chuyên tư vấn, thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghệ ứng dụng Plasma. 

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Hệ thống đèn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Anh - Đô Thành

Địa chỉ: Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.

Bên thiết kế: Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Ứng dụng

Bên đối tác: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Anh - Đô Thành

Mục đích: Hỗ trợ chiếu sáng không gian văn phòng của công ty.