Pin năng lượng mặt trời SCIENION

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Ứng Dụng 09/01/2021
Pin năng lượng mặt trời SCIENION
  • Tên dự án: Hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa
  • Địa chỉ: Đồng Nai
  • Bên thiết kế: Công ty cổ phần công nghệ Plasma ứng dụng
  • Bên đối tác: Nhóm SCIENION
  • Mục đích: Nhằm cung cấp nguồn ánh sáng đến các em vùng sâu vùng xa nằm giữa lòng hồ Trị An còn nhiều khó khăn, tiếp bước chặng đường học vấn của các em. Nhóm SCIENION đã chọn Công ty APT  là đối tác tin cậy để hỗ trợ lắp đặt và hoàn thành hệ thống pin NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI.

Một số hình ảnh của dự án:

 

Tags : den led den NLMT pin năng lượng mặt trời đèn thay thế đèn halogen den nlmt
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X