KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐÈN LEDY

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Ứng dụng 17/12/2019
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐÈN LEDY

Ngày 25/9/2013, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đã tiến hành đo thử nghiệm và chứng nhận đèn LEDY, kiểu LEDY 15 của Công ty APT đạt chỉ tiêu yêu cầu theo TCVN 8782:2011, TCVN 8782:2011 và TCVN 8783:2011

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X